• ELECTRO DEPOT Bescherming van uw persoonlijke gegevens

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

ELECTRO DEPOT Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De term “persoonlijk gegeven” betekent elke informatie met betrekking tot een persoon waardoor die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een postadres, een mailadres, een telefoonnummer, een IP-adres,…

Welke van uw persoonlijke gegevens worden verzameld?

Electro Depot kan uw naam, postadres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummers, CV en motivatiebrief, bijhouden

Wie is verantwoordelijk voor het behandelen van uw persoonlijke gegevens?

De verzamelde persoonlijke gegevens worden behandeld door:
ELECTRO DEPOT FRANCE SAS, 1 ROUTE DE VENDEVILLE
59155 FACHES-THUMESNIL
Geregistreerd bij de R.C.S van LILLE onder n°433 744 539.

Waarom verzamelt Electro Depot uw persoonlijk gegevens ?

Op basis van de wettelijke toestemming registreert Electro Depot uw aan ons bedrijf geadresseerde aanvragen. Electro Depot kan ook cookies plaatsen om aangepaste inhoud en reclame op basis van uw interesses te tonen

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens kunnen tot 2 jaar na ons laatste contact worden bijgehouden.

Wat zijn uw rechten ten opzichte van uw gegevens?

U beschikt over de volgende rechten:

  • Recht van inzicht: u hebt het recht om te weten welke informatie Electro Depot over u bijhoudt en om hierover communicatie te ontvangen.
  • Recht op correctie: u hebt het recht om correcties te laten uitvoeren van onjuiste informatie die door Electro Depot wordt bijgehouden,
  • Recht op wissen van alle gegevens (recht om vergeten te worden): u hebt het om Electro Depot te vragen om alle gegevens die wij over u hebben te wissen.
  • Recht op beperkte verwerking: u hebt het recht om aan Electro Depot te vragen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk op te schorten terwijl er een audit of controle van uw gegevens wordt uitgevoerd. (controle van uw persoonlijke gegevens of indien de wettelijke redenen die u inroept die van Electro Depot overstijgen in het geval van een verzoek op verzet).
  • Recht van overdracht: u kan uw persoonlijke gegevens in gestructureerde vorm opvragen en hebt het recht om deze naar een andere database met een andere verantwoordelijk, over te dragen.
  • Recht op verzet: u hebt ten allen tijde het recht om u wegens wettelijke redenen te verzetten tegen de opname van uw gegevens in een bestand. U kan zich ook verzetten tegen het feit dat uw gegevens voor commerciële prospectie zouden worden gebruikt.
  • Recht om de richtlijnen te bepalen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden: bij ontstentenis van richtlijnen of indien anders vermeld in de voorwaarden, kunnen uw erfgenamen na uw overlijden uw rechten uitoefenen op uw persoonlijke gegevens.
  • Recht om een klacht in te dienen tegen een controleorgaan

Meer informatie over uw rechten vindt u hier: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy

Hoe kunt u uw rechten ten opzichte van uw gegevens uitoefenen?

Indien u toegang wenst tot gegevens die Electro Depot over u bewaart of deze wenst te corrigeren
U kunt uw recht op toegang tot of correctie van uw gegevens uitoefenen, door een brief te schrijven aan ELECTRO DEPOT, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of via onze website op de pagina: https://www.electrodepot.be/nl/contacts. U ontvangt gegarandeerd binnen de 1 maand na ontvangst van uw aanvraag een antwoord. Het verzoek van toegang tot uw persoonlijke gegevens, vereist de ontvangst van een identiteitsbewijs. Zonder dit document is het voor Electro Depot, gezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens, onmogelijk om informatie te verstrekken of om correcties door te voeren.

Indien u zich wenst te verzetten tegen de overdracht van uw gegevens
U kunt, indien u hiervoor een wettelijk gegrond motief hebt, u verzetten tegen de overdracht van uw gegevens door te schrijven naar ELECTRO DEPOT, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of via onze website op de pagina: https://www.electrodepot.be/nl/contacts. U ontvangt gegarandeerd binnen de 1 maand na ontvangst van uw aanvraag een antwoord.

Indien u zich wenst te verzetten tegen de opname in een bestand
U kunt u recht op verzet uitoefenen om in een database te worden opgenomen, indien u hiervoor een wettelijk gegrond motief hebt. Dit verzoek vereist de ontvangst van een identiteitsbewijs. Zonder dit document is het voor Electro Depot, gezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens, onmogelijk om uw gegevens te verwijderen. Bepaalde informatie over u, kan Electro Depot wegens juridische – of contractuele redenen nooit verwijderen of aanpassen. U kan uw recht om u te verzetten tegen de opnamen in een bestand uitoefenen door een brief te schrijven aan ELECTRO DEPOT, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of via onze website op de pagina: https://www.electrodepot.be/nl/contacts. U ontvangt gegarandeerd binnen de 1 maand na ontvangst van uw aanvraag een antwoord.

Indien u instructies met betrekking tot het behandelen van uw gegevens na uw overlijden wenst kenbaar te maken
U hebt het recht om ons richtlijnen te verstrekken met betrekking tot de behandeling van uw gegevens na uw overlijden. U kan deze kenbaar maken door te schrijven naar ELECTRO DEPOT, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of via onze website op de pagina: https://www.electrodepot.be/nl/contacts.

Sluiten
Created by Chapristi
Sluit de banner

« Door verder te gaan met uw navigatie, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om stappen te ondernemen om uw ervaring op de site te verbeteren. Klik hier voor meer informatie »

Ok