• ELECTRO DEPOT Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

ELECTRO DEPOT Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke van de site

ELECTRO DEPOT BELGIE SA
Naamloze Vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €4.000.000
Maatschappelijke zetel: 7522 Marquain, rue de la Terre à Briques, 29 A
onder net N° 0549.949.715 RPM Doornik

Contact

Tel: 056 24 39 93
E-mail: recrutement@electrodepot.be

Directeur van de publicatie en de uitgave: Olivier LIMPENS
Site uitgegeven door: ELECTRO DEPOT Belgique SAS
Site gerealiseerd door:
Site gehost door:
Gebruikte software voor aanwerving: Talentprofiler - KOLTECH

Auteursrechten en intellectuele rechten

Het gebruik van elk document dat van de site www.job.electrepott.be is niet toegestaan, tenzij voor privégebruik. Elk gebruik dat voor andere doeleinden bestemd is, is uitdrukkelijk verboden.
ELECTRO DEPOT Belgium spant zich in om zo goed mogelijk de nauwkeurigheid en het bijwerken van de informatie op deze site te garanderen, waarbij ze zich het recht voorbehoudt de inhoud op eender welk moment te wijzigen zonder kennisgave.

ELECTRO DEPOT wijst alle verantwoordelijkheid van de hand: voor alle schade die voortvloeit uit frauduleus gebruik door een derde die leidde tot een wijziging van de informatie die ter beschikking gesteld wordt op de site, en meer bepaald voor alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht of de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen hiervan zijn, uitgelokt door de toegang van gelijk wie op de site of de onmogelijkheid om er toegang tot te hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de site en/of het krediet toegekend aan eender welke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks aan deze laatste toegekend werd.

Bovendien zijn de intellectuele eigendomsrechten voor de documenten op deze site en elk van de elementen die aangemaakt werden voor deze site de exclusieve eigendom van ELECTRO DEPOT of zijn leveranciers, waarbij deze laatste geen enkele licentie en enkel het recht hebben de site te raadplegen .
De reproductie van alle documenten die op de site gepubliceerd worden is enkel toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopies voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Geen enkele gebruiker van de site mag een hypertextlink naar deze site aanmaken zonder de uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van S.M.S. ???
Deze site maakt het voorwerp uit van een verklaring bij het CNIL onder nummer 1426450.

Auteursrecht en artistiek eigendomsrecht

Kenmerken van de muziek die verspreid wordt in de tab/video

Titel: Translate - Auteur/componist: Daniel Artner- Werk met auteursrecht

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Kenmerken van de muziek die verspreid wordt in de tab/video

Abonneer u op onze nieuwsbrief

De antwoorden in de vakjes voorzien van een asterisk zijn verplicht, in die mate dat uw kandidatuur niet verstuurd zal kunnen worden wanneer ze niet ingevuld zijn. In de andere gevallen blijft door het ontbreken van antwoorden uw kandidatuur zonder gevolg. De persoonlijke gegevens die op deze site gevraagd worden zijn uitsluitend bestemd voor ELECTRO DEPOT en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Ze worden behandeld door de dienst human ressources in het kader van het beheer van de kandidaturen. U hebt het recht de informatie die u doorgeeft in te kijken, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen (wet "" Informatie en vrijheden"" van 6 januari 1978), door simpelweg een schriftelijke aanvraag te richten aan ELECTRO DEPOT – Marquain, rue de la Terre à Briques, 29 A - Voor meer informatie over uw rechten, kunt u de site www.cnil.fr raadplegen.
We verbinden ons ertoe u binnen een termijn van maximum een maand te informeren over het gevolg dat gegeven wordt aan uw kandidatuur. Indien u zich er niet tegen verzet, bewaren wij uw gegeven gedurende 2 jaar te tellen vanaf het laatste contact dat we met gehad hebben.

Gebruik van cookies

Onze nieuwsbrief is een informatiebrief die periodiek via mail verstuurd wordt met als doel u te informeren over promoties van Electro dépôt.
Indien u het vakje ""ik wens commerciële aanbiedingen te ontvangen"" aanvinkt, wordt de informatie die verzameld werd gebruikt voor een digitale verwerking van uw abonnement op onze nieuwsbrief. De bestemmelingen van deze gegevens zijn de maatschappij Electro dépôt en zijn dienstverleners of partners die belast zijn met de verwerking of analyse voor studiedoeleinden.
Het abonnement op onze nieuwsbrief is facultatief. Het niet-aanvinken van het vakje ""ik wil commerciële informatie ontvangen"" heeft geen gevolgen voor het onderzoeken van uw kandidatuur. U hebt het recht de gegevens die u aanbelangen in te kijken, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (de wet "" Informatie en vrijheden"" van 6 januari 1978), door simpelweg een schriftelijke aanvraag te richten aan ELECTRO DEPOT - 1 route de Vendeville, 59155 FACHES-THUMESNIL - Voor meer informatie over uw rechten kunt u de site www.cnil.fr raadplegen.

Aanbevelingen voor weergave

Voor een betere navigatie kan deze site gebruik maken van cookies. Deze cookies registreren informatie over uw gebruik van onze site en bewaren de informatie die u ingegeven hebt tijdens uw bezoek. We informeren u dat u zich kunt verzetten tegen het bewaren hiervan

Technische informatie

Om de pagina's van deze site optimaal weer te geven, raden wij u aan volgende webnavigators te gebruiken: Internet Explorer 6 en hoger en Mozilla. De site wordt geoptimaliseerd voor een minimiumschermresolutie van 1024 * 768. De site vereist het installeren van de plugin Flash Player 8 en hogere versies. U kunt deze downloaden op de site van Macromedia.

Toepasselijk recht - Geschillen

Onderhavige site is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, met uitzondering van gevallen van overmacht, informaticaproblemen, problemen i.v.m. de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. We kunnen eveneens de site op eender welk moment onderbreken voor onderhoudswerken of updates.

Sluiten
Created by Chapristi
Sluit de banner

« Door verder te gaan met uw navigatie, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om stappen te ondernemen om uw ervaring op de site te verbeteren. Klik hier voor meer informatie »

Ok